Mansfeld Péter ’56 egyik ikonja, szimbóluma lett. Fiatalkorúként kapták el Kádár pribékjei, megvárták, hogy elérje a tizennyolc éves korhatárt, ezután végezték ki. Kevesen tudják, hogy a mártírrá lett fiú haláltusája tizenhárom percig tartott, sem a cinkos orvosokat, sem az ügy további szereplőit nem érte semmilyen büntetés. Stefka István Jobbágyi Gábor jogászprofesszor segítségével járta körül ezt a sötét, nehezen feltárható tragédiát.

Stefka István: Elmaradt számonkérés – Mansfeld Péter kivégzése (részletek)

Az 1956-os forradalom utáni megtorlás résztvevőinek többségét soha sem vonták felelősségre. A kor politikusai, ideológusai, első számú döntéshozói, mozgatói egytől egyig megúszták a számonkérést. Pedig a büntető akciókat, a sortüzeket, a kivégzéseket, a forradalmárok és a másként gondolkodók elleni hajszát nem lehetett volna végrehajtani pufajkások, majd munkásőrök, rendőrök s elvetemült katonák, bírák, ügyészek, ülnökök, börtönőrök és hóhérok, különböző hatósági emberek és természetesen egyes orvosok tevékeny részvétele nélkül.

A gyűlölet, az elvakultság érződik azokban a szavakban, amit Dr. Domokos József, legfelsőbb bírósági elnök mondott 1957. március 28-án az országos bírói értekezleten: ,,…Elvtársak! Mi a Magyar Népköztársaság bírái vagyunk, proletárdiktatúra bírái, akiknek az a kötelességük, hogy a proletariátus államát erősítsék és annak minden ellenségét, aki a proletár forradalomra kezet emel, kíméletlenül megsemmisítsük.”

Bírósági tárgyalás 56 után / Fotó: Hetek.hu

Bírósági tárgyalás 56 után / Fotó: Hetek.hu

Megsemmisítés, mondja a legfőbb bíró.

Így végezték ki többek között, a szétvert talpú és agyon injekciózott Tóth Ilona szigorló orvost és a tizennyolc éves Mansfeld Pétert.

A kommunizmus áldozatai közül Mansfeld kivégzése iskolapéldája a törvénytelenségeknek, az emberi aljasságoknak. Jobbágyi Gábor jogászprofesszor, Ez itt a vértanúk vére című könyvében leszögezi, hogy jogszerű eljárásról nem beszélhetünk, a súlyos politikai motiváltság vitathatatlan. Sőt, hozzá teszi, a cél a ,,pesti srácok” elrettentése volt.

Itt kell beszélnünk az orvosi felelősségről is. A vádlottakat megvizsgálták dr. Balassa László és dr. Kelemen Endre bírósági orvosszakértők. Az orvosok mindkettőjüket teljesen beszámíthatónak tartották, de Mansfeld esetében megdöbbentő, az orvosi hivatástól teljesen idegen véleményeket közölnek:

,,az egész vizsgálat alatt fölényesen és cinikusan, mereven beszél ellenforradalmi felfogásáról, és cselekménye helytelenségét nem hajlandó – még igen kis mértékben sem belátni”.

Ráadásul az orvos, dr. Kelemen Endre a tárgyaláson kijelenti dr. Grád Elemér orvoskollégájáról – aki hatalmas kockázatot vállalva Blaski Józsefet mentő orvosi igazolást ír – a következőket: ,,A vizsgálat alkalmával felülvizsgáltuk dr. Grád Elemér orvosi bizonyítványát, és kijelentem, hogy az előbb nevezett orvos valószínűleg elmebeteg, mert nem tudta, mit ír alá orvosi igazolásként.”

A Mansfeld című játékfilm jelenete /Forrás: Mafab.hu

A történetnek persze nincs vége. Dr. Fáber Viktor igazságügyi orvosszakértő a következőket jelenti írásban 1959. március 21-én: ,,Mansfeld Péter … teljesen egészségesnek érzi magát… pirospozsgás fiatal férfi, testi és szellemi vizsgálattal, semmiféle kóros eltérés nem észlelhető… nem szenved olyan megbetegedésben, mely miatt ítélet rajta végrehajtható ne volna.” Dr. Fáber maga is halálba küldi a fiatalembert. Az orvosnak tudomása volt arról, hogy előzőleg Mansfeld szökést kísérelt meg, négy méter mélységbe ugrott, karja két helyen eltört, de el tudott szaladni.

Törött karjával kórházba megy, de egy egészségügyi dolgozó ezt jelenti, itt fogják el a rendőrök. Ezek után vallatják, sötét zárkába zárják. Az utolsó, alaposan retusált fénykép tanúsága szerint is egy sápadt, lesoványodott, megtört fiúról van szó. De Dr. Fáber az elítéltet pirospozsgásnak látta.

A tizennyolcadik életévét éppen csak betöltött fiú kivégzéséhez díszes társaság asszisztál 1959. március 21-én délelőtt. Jelen vannak Guidi Béla a tanács elnöke, dr. Balogh János fogalmazó, dr. Doktor János ügyész, dr. Fáber Viktor bírósági orvos, dr. Szabó Ernő börtönorvos, Sárközy Tibor főhadnagy, Csúcs Mátyás ítéletvégrehajtó, Karácsonyi Sándor és Fülöp István az ítéletvégrehajtó segédei. A haláltusa tizenhárom percig tartott…

Mi történt tizenhárom percig? Mert a börtönből kiszivárgott hírek szerint itt feltételezhető, hogy a hóhérok – utasításra? – az akasztás során kínlódni hagyták a ,,javíthatatlan, konok ellenforradalmárt”, ezzel még az utolsó perceiben is büntették.