Nem állt a forradalom mellé Maléter Pál – állította Józsa Miklós nyugalmazott alezredes, a mártírrá lett honvédelmi miniszter egykori összekötője. Józsa becsülni való őszinteséggel vallott magáról (nem volt sem forradalmár, sem ellenforradalmár), és a szabadságharc kulisszatitkairól. A katonatiszt szerint Maléterből és Nagy Imréből „érdemeiken túl csináltak nemzeti hőst”.

Stefka István: Mi történt október 25-én?

Józsa Miklós: Maléter Pál ezredest berendelték a Honvédelmi Minisztériumba, átvette a vezérkar tábornoki ügyeletét, a helyettese én lettem. Maléter azt a parancsot kapta Bata honvédelmi minisztertől, hogy öt harckocsival, T–34-esekkel vonuljon végig a Nagykörúton, ahol kell, bocsátkozzék tűzharcba, majd a Kilián laktanyánál számolja fel a Corvin közi bandát.

Tudta ez a hadseregvezetés, hogy mit csinál?

Fogalmuk sem volt róla. Anarchia volt. Én bent maradtam az ügyeleten, a harcok folytatódtak a minisztérium környékén. Bentről eldördült a második sortűz. Bata, a volt villamoskalauz idegösszeomlást kapott, az asztal alól húzták ki. Közben Maléter öt harckocsival megérkezett a Kiliánhoz. Felvette a harcot, de a harckocsik a zűrzavarban egymást kilőtték. Egy harckocsi maradt a Kilián kapujába beszorulva, amivel Pali is beszorult.

Bata István honvédelmi miniszter és Hegedüs András miniszterelnök 1955. május 1-jén / Forrás: Wikipedia.hu

Bata István honvédelmi miniszter és Hegedüs András miniszterelnök 1955. május 1-jén / Forrás: Wikipedia.hu

Mi lett vele?

Alul vagy fölül kiszállt, és bent a laktanyában megalakította a katonákból, munkaszolgálatosokból a törzsét. Kiadta a tűzparancsot Pongrátz Gergely embereire, mert azok felmentek a Kilián tetejére és a cserepek alól lőtték az oroszokat. A szovjetek erre repülőgépről lebombázták a Kilián sarkát. Közben Maléter a katonáival belülről rohamot intézett a tetőn lévő felkelők ellen. Nekem meg azt jelentették, hogy Pali két géppisztollyal a kezében kiverte a felkelőket a Kiliánból. Ezt én jelentettem a vezérkar főnökének, aki azt mondta, hogy remek. De közben folyt a harc a Corvin köz ellen.

Végén Maléter megpróbált egyezkedni a Pongrátzcal, de az nem volt hajlandó erre, azzal vádolta az ezredest, hogy az embereit kinyírta.

Ez igaz volt?

 Igaz. A felkelőket lőtte, mint a répát.

Malinyin szovjet vezérezredes és Maléter Pál honvédelmi miniszter a Parlamentben /Forrás: Facebook

Malinyin szovjet vezérezredes és Maléter Pál honvédelmi miniszter a Parlamentben /Forrás: Facebook

Meddig harcolt a forradalmárok ellen Maléter Pál?

Nem tudom. Maléter iránytisztje lettem, de október 29-e után nem kaptam tőle jelentést. Közben a Parlament előtt eldördült a sortűz. Rengeteg halott maradt ott.

Ezek szerint a magyar katonák egy része a felkelők ellen harcolt.

Sajnos, igen. Hodosán őrnagyból is azért lett tábornok, mert az alakulatával végigharcolta a Soroksári utat a felkelők ellen. Én október 30-án otthagytam a tábornoki ügyeletet, mert már tudtam, hogy vége.

Eörsi László történész azt állította az Élet és Irodalom 2004. január 9-i számában, hogy Maléter Pál 1956. október 28-tól mindvégig kőkeményen kiállt a forradalom eszméi mellett. Ezt hogyan látja?

Ez nem így volt.

Maléter Pál a HM-be jelentette nekünk az ügyeletre, hogy Pongrátz Gergellyel való tűzszüneti tárgyalását addig elhúzza, amíg Hodosánék meg nem érkeznek Kiskunhalasról egy ezreddel a Corvin közhöz. Tehát Maléter színlelte a megegyezést.

A többi felkelő ellen bevetették a flottillásokat. Amiről keveset beszélnek, az orosz kiskatonák is demoralizálódtak, nem akartak a felkelőkre lőni. Ezért nagyon sok szovjet katonát kivégeztek. Volt, amikor azt jelentették, hogy Tökölön az országút szélén egy szovjet katonatiszt fekszik az árokban. Ugyanis az NKVD tisztjei nem sokat gatyáztak azokkal, akik barátkoztak a felkelőkkel.

Maléter végül is életét adta 1956-ért?

Az igaz. De Pallavicini gróf (Pálinkás őrnagy) nem adta az életét, mert felhozta Mindszenty hercegprímást? Ameddig Maléterrel kapcsolatban voltam, ő igazából nem állt a forradalom mellé.

Mint katona, hogyan látja Maléter Pál honvédelmi miniszter szerepét?

Ugyanúgy, mint a Nagy Imréét. Mind a kettőből érdemeiken túl csináltak nemzeti hőst.

Úgy érzem ebből a beszélgetésből, hogy Ön sem állt a forradalom mellé. Nem érzett együtt a felkelőkkel.

Én katona voltam. Letettem az eskümet. De népellenes parancsot nem voltam hajlandó végrehajtani. Én nem lőttem a felkelőkre, nem lőttem a tömeg közé és parancsot sem adtam erre, s amikor erre parancsot adtak, nem hajtottam végre. Hemzseg a hazugságtól a hadtörténeti levéltár. Meghamisítottak dokumentumokat. Egy valamit szégyellek.

Parancsot kaptam Hegyi vezérőrnagytól, hogy engedjem be a HM-be Földes László vezetésével azokat a partizánokat, akik az „ellenforradalom” ellen akarnak harcolni.

A Markó utcai oldalon jöttek be az alagsorba, ahol én parancsot adtam a ruházati szolgálat vezetőnek, hogy az elvtársaknak adjanak katonaruhát, csizmát, dobtáras géppisztolyt, tartaléktárral és két darab kézigránátot.

Földesék már ott emlegették, hogy siessünk, siessünk, mert megyünk a Földművelésügyi Minisztérium tetejére. Onnan, fölülről provokatív céllal megsorozták a szovjet harckocsikat, azok meg elkezdték lőni a Földművelésügyi Minisztériumot. Ebben a sortűzben maradtak ott több százan a Parlament előtt.

Emiatt volt lelkiismeret-furdalása?

Igen. Tudtam, hogy felmennek a padlásra, de azt nem hittem, hogy a fegyvertelen tömeg közé lőnek. Azt sem mertem elképzelni, ami november 4-e után történt. November 19-én bent a HM-ben nem írtam alá a tiszti nyilatkozatot és Kardos, Borbély alezredesek előtt letéptem a váll-lapomat. Megmondtam, hogy nem szolgálok tovább a gyilkosokkal. Nem bírtam elviselni, ami történt. Nem végeztek ki. Ismertek, tudták, hogy becsületes katona vagyok, én már tizenhét évesen harcoltam a fasizmus ellen. De azért letartóztattak, a Karolina útra vittek. Kihallgatások után néhány hét múlva elengedtek. Nem tudtak rám bizonyítani semmit. Nem voltam forradalmár, de ellenforradalmár sem.

Hősök /Fotó: dr. Csorba Emánuel, forrás: Csorba Ferenc/Facebook

Hősök /Fotó: dr. Csorba Emánuel, forrás: Csorba Ferenc/Facebook